Switch to full style
Lähetä vastaus

Tourism, hotels, booking

14.01.2020 19:35

10 лучших занятий в Мерзуге (Марокко)
1. Эрг Чебби
2. Поход на верблюдах
3. Лак Дает Сридж
4. Tagines
5. Хемлия
6. Марокко Национальный 4 ? 4 Авто Музей
7. Песочные ванны
8. Chez les Artistes (Галерея Лаун)
9. Ночь в роскошной палатке в пустынном лагере.
10. Полный день для небольшой группы 4 ? 4 Dunes Tour
https://herebooking.blogspot.com/2020/01/merzouga.html

---------------
10 luchshikh zanyatiy v Merzuge (Marokko)
1. Erg Chebbi
2. Pokhod na verblyudakh
3. Lak Dayet Sridzh
4. Tagines
5. Khemliya
6. Marokko Natsional'nyy 4 ? 4 Avto Muzey
7. Pesochnyye vanny
8. Chez les Artistes (Galereya Laun)
9. Noch' v roskoshnoy palatke v pustynnom lagere.
10. Polnyy den' dlya nebol'shoy gruppy 4 ? 4 Dunes Tour
Lähetä vastaus